Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp Bảo Ngân CIP

  • Nguyễn Phong Huy – Bao Ngan Cip Co., LTD.
  • SĐT: 0879138877 – Email: sales@bncip.net
  • Đặng Thành Nam
  • SĐT: 0981.912.622 

Trân trọng./.